Welcome to the GPB Omics & Bioinformatics Frontiers Symposium 2023 in Beijing!

 • The conference dates are August 2-4, 2023.

 • Abstract submission ends on July 15, 2023.

 • Online registration ends on August 1, 2023.

 • On-site registration: available.


Conference Topics

 • Fine Genome Assembly
 • Omics and Big Data for Medicine / the 3rd Summit Forum of Population Genomic Research
 • Frontiers and Applications of Omics Technologies
 • AI and Application of Omics Data

Keynote Talks

The keynote speakers are:

 • Omics and Big Data for Medicine / the 3rd Summit Forum of Population Genomic Research

  Qiaomei Fu (付巧妹), Tao Jiang (江涛)
 • Frontiers and Applications of Omics Technologies

  Rong Fan (樊荣), Xueji Zhang (张学记)
 • AI and Application of Omics Data

  Jing-Dong Han (韩敬东), Yaoqi Zhou (周耀旗)

Confirmed Talks

The confirmed speakers are:

 • Fine Genome Assembly

  Zhancheng Gao (高占成), Jue Ruan (阮珏), Chuanle Xiao (肖传乐), Ming Xiao (肖铭), Xiaofei Yang (杨晓飞)

 • Omics and Big Data for Medicine / the 3rd Summit Forum of Population Genomic Research

  Chen Chen (陈晨), Mo Chen (陈默), Yanmei Dou (窦岩梅), Zhenglong Gu (顾正龙), Hui Jiang (蒋慧), Wanlu Liu (刘琬璐), Hui Shen (沈慧), Sijia Wang (汪思佳), Youqiong Ye (叶幼琼), Zhang Zhang (章张)

 • Frontiers and Applications of Omics Technologies

  Zhiwei Cao (曹志伟), Chang Chen (陈昌), Zeping Hu (胡泽平), Jing Li (李晶), Tingting Li (李婷婷), Junbin Qian (钱俊斌), Yi Xing (邢毅), Xushen Xiong (熊旭深), Xun Xu (徐讯), Fangqing Zhao (赵方庆)

 • AI and Application of Omics Data

  Ge Gao (高歌), Min Li (李敏), Qi Liu (刘琦), Jun Wang (王军), Jianhua Yao (姚建华), Kai Ye (叶凯), Qiangfeng Zhang (张强锋), Shihua Zhang (张世华)